چشم مصنوعی یا پروتز چشم چیست و چگونه کار می کند؟

پروتز چشم یا چشم مصنوعی یک نوع عضو مصنوعی، برای بازسازی زیبایی چشم از دست رفته بیمار است که از … ادامه خواندن چشم مصنوعی یا پروتز چشم چیست و چگونه کار می کند؟ادامه مطلب